Daniela TARINOVÁ, rod. Vachálková - Tri veže (2010), Technique: Kolorovaná perokresba, Size: 29x24

Tri veže

Daniela TARINOVÁ, rod. Vachálková (2010)

Technique: Kolorovaná perokresba, Size: 29x24

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(8.1 / 10)

 The artwork is sold.