Milan VAVRO, Akademický maliar - Alenka v krajine zázrakov (2010), Technique: Kombinácia techník, Size: 70x50 cm

Alenka v krajine zázrakov

Milan VAVRO, Akademický maliar (2010)

Technique: Kombinácia techník, Size: 70x50 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(4.3 / 10)

 The artwork is sold.