Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Mystérium Holíčskeho zámku, Technique: kolorovaný lept, Size: 49,5x59,5 cm

Mystérium Holíčskeho zámku

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka

Technique: kolorovaný lept, Size: 49,5x59,5 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(5.1 / 10)

 The artwork is sold.