Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - EXL (Nevesta), Technique: kolorovaný lept, Size: 15x10 cm

EXL (Nevesta)

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka

Technique: kolorovaný lept, Size: 15x10 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(6.3 / 10)

 The artwork is sold.