Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Ex Libris, Technique: kolorovaný lept, Size: 10x10 cm

Ex Libris

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka

Technique: kolorovaný lept, Size: 10x10 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(5.9 / 10)

 The artwork is sold.