Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Slávik, Technique: Kombinácia techník, Size: 16,5 x 22,5 cm

Slávik

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka

Technique: Kombinácia techník, Size: 16,5 x 22,5 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(4.8 / 10)

 The artwork is sold.