Angelika ŠABÍKOVÁ - Veľký a malý slon (2008), Technique: Kombinácia techník, Size: 22x22 cm

Veľký a malý slon

Angelika ŠABÍKOVÁ (2008)

Technique: Kombinácia techník, Size: 22x22 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(5 / 10)

 The artwork is sold.