Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Ex libris Soichi Koeda (2008), Technique: Ručne kolorovaný lept, Size: 13x10 cm

Ex libris Soichi Koeda

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2008)

Technique: Ručne kolorovaný lept, Size: 13x10 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(4.8 / 10)

 The artwork is sold.