Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Ex libris Peter Petrov (2008), Technique: Ručne kolorovaný lept, Size: 12x10 cm

Ex libris Peter Petrov

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2008)

Technique: Ručne kolorovaný lept, Size: 12x10 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(5.4 / 10)

 The artwork is sold.