Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Zátišie (2008), Technique: Ručne kolorovaný lept, Size: 30x39,5 cm

Zátišie

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2008)

Technique: Ručne kolorovaný lept, Size: 30x39,5 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(4.7 / 10)

 The artwork is sold.