Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Zrkadlo, Technique: Ručne kolorovaný lept, Size: 15x10 cm

Zrkadlo

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka

Technique: Ručne kolorovaný lept, Size: 15x10 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(4.9 / 10)

 The artwork is sold.