Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Rimania, Technique: Ručne kolorovaný lept, Size: 29,8x29,6 cm

Rimania

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka

Technique: Ručne kolorovaný lept, Size: 29,8x29,6 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(5.1 / 10)

 The artwork is sold.