Arpád PÁL - Medajla za vernos (2008), Technique: kombinácia techník, drevorezba, mažba, zlátenie, Size: 49x35 cm

Medajla za vernos

Arpád PÁL (2008)

Technique: kombinácia techník, drevorezba, mažba, zlátenie, Size: 49x35 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(4.8 / 10)

 The artwork is sold.