Arpád PÁL - Slobodná mysež (2008), Technique: kombinácia techník, drevorezba, mažba, zlátenie, Size: 84x49 cm

Slobodná mysež

Arpád PÁL (2008)

Technique: kombinácia techník, drevorezba, mažba, zlátenie, Size: 84x49 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(4.9 / 10)

 The artwork is sold.