Jaroslav ┴╚

Umenie, obrazy, galÚria
Jaroslav ┴╚

about author

Narodil sa v Trnave. Venuje sa najmä krajinomażbe. Vo svojej maliarskej tvorbe sa sústre´uje na neprestajne sa meniacu prírodu, s dôrazom na vzájomné harmonické pôsobenie všetkých jej súŔastí.