Vlado ORAVEC, akademický sochár

Umenie, obrazy, galéria
Vlado ORAVEC, akademický sochár

about author