Daniela TARINOVÁ, rod. Vachálková

Umenie, obrazy, galéria
Daniela TARINOVÁ, rod. Vachálková

about author

Daniela začala stredoškolskú profesionálizáciu umeleckou priemyslovkou 
v rodnej Bratislave odborom propagačná grafika a následne pokračovala 
v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v odbore ilustračná grafika. 
Na VŠVU mala vzácnu a osobnú príležitosť spoznať prácu elít slovenskej výtvarnej scény ako Albína Brunovského a Igora Rumanského, keďže ju pedagogicky viedli vysokoškolskými rokmi.


Zdá sa, že práve konkrétna ľudská inšpirácia poetikou a technikou týchto výrazných dejateľov nášho výtvarníctva tvorí pomerne markantnú esenciu tvorby Daniely Tarinovej. Z tohto pohľadu ide najmä o sensualitu, tichú melanchóliu, magické tajomno, estetickú a oku príťažlivú symbiózu tvaru farby a tieňohry. Svojou tvorbou vyjadruje obdiv ku prírode a stvoreniu.

Už počas štúdia ilustrovala poviedky slovenských a zahraničných autorov.
Je laureátkou súťažnej výstavy vysokých škôl výtvarných umení v Prahe, 
kde obdržala cenu za grafiku „Svadobná cesta“. Jej diela sa nachádzajú 
v súkromných zbierkach nielen na Slovensku a Európe, ale aj v Austrálii, 
Ázií, Japonsku, Kanade, či Amerike.

Daniela Tarinová patrí v súčasnosti v rámci Slovenskej výtvarnej scény 
ku skúseným a etablovaným autorkám s ustáleným a zrelým rukopisom. 
Jej obrazy akoby vykresľovali tichú a úprimnú výmenu myšlienok medzi nebom a zemou.
- text napísal redaktor Mgr. Rastislav Szalay  

study

 

Štúdiá:
Stredná umelecko-priemyselná škola v Bratislave: 
1976 -1980 odbor: propagačná grafika.
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave: 
1982 -1986 odbor: ilustračná grafika. 
Profesori: ak.mal. Albín Brunovský a ak.mal. Igor Rumanský

Stredná umelecko-priemyselná škola v Bratislave: 
1976 -1980 odbor: propagačná grafika.
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave: 
1982 -1986 odbor: ilustračná grafika. 
Profesori: ak.mal. Albín Brunovský a ak.mal. Igor Rumanský

 

publication