Braňo JÁNOŠ

Umenie, obrazy, galéria
Braňo JÁNOŠ

about author

Narodil sa 12. augusta 1963 v Banskej Štiavnici.
Do roku 1996 pracoval na Oravskom hrade ako reštaurátor Od roku 1996 pracuje ako výtvarník v slobodnom povolaní

Okrem reštaurovania a komornej tvorby spolupracuje s architektami na monumentálnych dielach v architektúre. Diela Braňa Jánoša sú zastúpené v zbierkach na Slovensku i v zahraničí.

study

1978-1982 SUPŠ Kremnica u Csaba Fodora a Cyrila Koreňa

individual exhbitions

Pravidelne sa prezentuje na individuálnych aj kolektívnych výstavách.

 

2001 - Devín ART Gallery
2002 - Banská Bystrica, Stredoslovenské múzeum
2003 - Banská Štiavnica, Klopačka
2004 - Varšava, Slovenský inštitút
2005 - Banská Štiavnica, Galéria J. Kollára
2006 - Bratislava, Bratislavský hrad

publication

Stiahnite a nainštalujte si šetrič obrazovky

Braňo Jánoš Screensaver

Braňo Jánoš Screensaver II

 

Hlavná stránka Braňa Jánoša