Umenie, obrazy, galéria
Mykola BODNÁR

Mykola BODNÁR

Miroslav  BUCHER

Miroslav BUCHER

Ruth DUBAYOVÁ, Akademická maliarka

Ruth DUBAYOVÁ, Akademická maliarka

Eva  FILIPOVÁ

Eva FILIPOVÁ

Janka  HOLÁ

Janka HOLÁ

Zdeněk HOŠEK, Akademický sochár

Zdeněk HOŠEK, Akademický sochár

Jozef JELENÁK

Jozef JELENÁK

Štefánia KLENOVIČOVÁ

Štefánia KLENOVIČOVÁ

Zuzana LUKÁČOVÁ

Zuzana LUKÁČOVÁ

Akad. mal. Štefan PRUKNER

Akad. mal. Štefan PRUKNER

Marian RUMAN, Ak. maliar

Marian RUMAN, Ak. maliar

Daniela TARINOVÁ, rod. Vachálková

Daniela TARINOVÁ, rod. Vachálková